Woord in vorm

content – advies – communicatie

Wat ik doe en kan

Wat ik doe
Op de pagina over opdrachten en opdrachtgevers vindt u een overzicht van mijn bedrijfsactiviteiten. Samengevat is dit wat ik voor opdrachtgevers doe:

  • Het opzetten, samenstellen en schrijven van veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels. Dit varieert van (complete) veiligheidsbeheerplannen tot proceduredocumenten voor hulpdiensten. Daarbij maak ik de indeling en opzet, schrijf ik de teksten, controleer ik de inhoud, verzorg ik de opmaak en vormgeving en maak ik illustraties (foto’s en tekeningen).
  • Het coördineren en aansturen van werkgroepen en deelprojecten op het gebied van calamiteitenbestrijding en OTO (opleiden, trainen en oefenen) in relatie tot tunnels. Met een werkgroep of in een deelproject ontwikkel ik samen met alle betrokken partijen (veiligheidsregio, politie, regionale ambulancevoorziening, tunnelbeheerder en bevoegd gezag) procedures, werkwijzen, OTO-activiteiten en plannen. Daarna werk ik deze uit in plannen en projectstukken.
  • Het geven van adviezen op het gebied van tunnelveiligheid, tunnelveiligheidsdocumentatie, operationele beheerprocessen, calamiteitenbestrijding en OTO.
  • Het samenstellen, schrijven, illustreren en vormgeven van e-learningmodules op het gebied van tunnelveiligheid en de operationele voorbereiding van hulpdiensten op incident- en calamiteitenbestrijding in weg- en spoortunnels.

Wat ik kan
Ieder zijn talenten en vaardigheden. Ik ben zelf niet zo gek op CV’s met een verkoopverhaal, en betwijfel of u aan dat verhaal iets heeft – vrijwel iedereen is ‘flexibel, dynamisch en een teamspeler’. Als koper kijkt u voorbij de verpakking en focust u op functionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. En u kijkt naar wat anderen van het product vonden. Voor dat laatste verwijs ik u naar mijn opdrachtgevers. The proof of the pudding is in the eating, als u begrijpt wat ik bedoel. Toch kan ik wel iets zeggen over wat mijn opdrachtgevers in mij zochten en vonden:

  • De combinatie van taalvaardigheid en inhoudelijke kennis.
  • Het vermogen om zelfstandig en onder druk te werken. Tunnels moeten open op een vastgesteld moment. Tunnelbeheerders, projectleiders en vergunningverleners stellen daarvoor deadlines aan de vereiste documentatie. Die druk kan ik aan.
  • Vanuit mijn eigen ervaringen in operationele brandweerdienst – bij kleinere en grotere (multidisciplinaire) incidenten – en vanuit mijn verleden als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht (KMA, infanterie, promotie 1986) begrijp ik operationele processen en settings. Procedures moeten werkbaar zijn en aansluiten op praktische mogelijkheden en behoeften. Ze moeten niet alleen afgestemd zijn met de tunnelbeheerder, maar ook met de mannen en vrouwen aan de knoppen – zoals wegverkeersleiders – en van de hulpdiensten. Ik merk dat het daarbij een voordeel is dat ik de taal spreek en vertrouwd ben met de praktijk.
  • Zelf denken en zelf regelen – binnen de kaders van de gegeven opdracht. De gewoonte van het op een bepaalde manier opstellen van een plan is niet hetzelfde als een goed, werkbaar plan. Niet iedereen die het heeft over wettelijk vereisten heeft die wet gelezen. Ik ga terug naar de bron: de wet, het doel, de vorm en de aansluiting met de praktijk.

Portfolio
Een portfolio is, gezien de opdrachten die ik uitvoer, lastig. De meeste tunnelveiligheidsdocumentatie is openbaar, maar het is niet aan mij om voorbeelden daarvan hier te publiceren. Dat geldt ook voor andere documentatie en stukken die ik heb verzorgd. Om toch een voorbeeld te kunnen geven van mijn werk, kunt u hier de afstudeerscriptie downloaden die ik heb geschreven in het kader van mijn opleiding Fire safety engineering aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik heb deze, in overleg met de Hanzehogeschool en de Commissie Tunnelveiligheid, opgezet als WO-onderzoek en -scriptie. Met deze opzet wilde ik een grondige kennis opdoen over tunnelveiligheid en tunnelveiligheids-vraagstukken, om mijn vaardigheden en bedrijfsactiviteiten te kunnen funderen en certificeren. Ik laat het graag aan u over of me dat is gelukt.