Woord in vorm

content – advies – communicatie

Opdrachtgevers

Sinds 2008 specialiseer ik me in opdrachten die te maken hebben met (Nederlandse) wegtunnels. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om het schrijven van veiligheidsdocumentatie, het ontwikkelen van e-learningtrajecten en het organiseren van realistische oefeningen.

In dat specialisme voer ik de volgende opdrachten uit (of heb ik de laatste jaren uitgevoerd), voor de volgende opdrachtgevers:


Rijkswaterstaat Midden-Nederland

 • Het organiseren van de vierjaarlijkse realistische oefening in de Leidsche Rijntunnel in het najaar van 2023 (actueel).
 • Het actualiseren van het veiligheidsbeheerplan van de Leidsche Rijntunnel (voltooid).
 • Het ondersteunen van het regieteam corona Midden-Nederland, door onder andere het schrijven van een bedrijfscontinuïteitsplan Rijkswaterstaat Midden-Nederland en een daarvan afgeleide scenarioanalyse bedrijfscontinuïteit (voltooid).
 • Het opstellen van een regionaal veiligheidsrisicoprofiel, het begeleiden van de daarvoor benodigde inputsessie en het doorlichten van de veiligheidsorganisatie (voltooid).
 • Het samenstellen en schrijven van een integraal veiligheidsplan voor RWS Midden-Nederland (voltooid).
 • Het actualiseren, integraal herschrijven en opnieuw vormgeven van het veiligheidsbeheerplan van de Leidsche Rijntunnel (voltooid).
 • Het analyseren en opnieuw beschrijven van de tunnelbeheerorganisatie van de Leidsche Rijntunnel (voltooid).
 • Het samenstellen (ontwikkelen van procedures) en schrijven van een aanvulling op het calamiteitenbestrijdingsplan van de Leidsche Rijntunnel, in geval van een door een calamiteit beperkt beschikbare tunnel (voltooid).
 • Het opstellen van een document met uniforme aanrijdprocedures van de hulpdiensten in de regio Utrecht (voltooid).
 • Het actualiseren van het monodisciplinaire OTO-plan VWM van de Leidsche Rijntunnel (voltooid).
 • Het uitwerken, opstellen en actualiseren van een uitvoeringsdocument als uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst tussen RWS, Gemeente Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht (meerdere edities).
 • Het ontwerpen, opstellen en uitwerken van een toetspuntenlijst voor de (wettelijk verplicht gestelde) periodieke toets van het veiligheidsbeheerplan van de Leidsche Rijntunnel. Bij de toets controleert de tunnelbeheerder of de in het veiligheidsbeheerplan vastgelegde procedures in de operationele praktijk worden uitgevoerd en of/hoe deze wellicht moeten worden bijgesteld (voltooid).
 • Het samen met de hulpdiensten en tunnelbeheerorganisatie vaststellen en in een document vastleggen van de kaders voor de realistische oefening in de Leidsche Rijntunnel in 2019 (voltooid).
 • Het schrijven van het draaiboek voor, en het ondersteunen van de organisatie van de realistische oefening in de Leidsche Rijntunnel op 23-24 maart 2019 (voltooid).


Rijkswaterstaat Zee en Delta

 • Het actualiseren, integraal herschrijven en opnieuw vormgeven van het veiligheidsbeheerplan van de Vlaketunnel en het Dampoortaquaduct (actueel).


Gemeente Utrecht

 • Het integraal actualiseren van het veiligheidsbeheerplan van de Stadsbaantunnel (opnieuw actueel).
 • Het actualiseren van de paragraaf Beheer en onderhoud (paragraaf 2.4.5) van het veiligheidsbeheerplan van de Stadsbaantunnel (voltooid).
 • Het organiseren van de vierjaarlijkse (wettelijk verplichte) realistische oefening in de Stadsbaantunnel (gehouden in oktober 2021) (voltooid).
 • Het schrijven, vormgeven en illustreren van een groot deel van het veiligheidsbeheerplan van de Stadsbaantunnel (voltooid).
 • Voorzitterschap van de werkgroep calamiteitenbestrijding en OTO: samen met de hulpdiensten (veiligheidsregio, politie, ambulancevoorziening en gemeentelijke bevolkingszorg) ontwerpen en opstellen van calamiteit- en incidentbestrijdingsprocedures en het OTO-traject voor de Stadsbaantunnel (voltooid).
 • Het actualiseren van het (volledige) veiligheidsbeheerplan van de Stadsbaantunnel naar aanleiding van de overbrenging van de bediening naar de Regionale verkeerscentrale Midden-Nederland (voltooid).
 • Het organiseren van een in de Warvw (‘Tunnelwet’) verplicht gestelde vierjaarlijkse realistische oefening in de Stadsbaantunnel, september 2017. De gemeente Utrecht was als tunnelbeheerder mijn opdrachtgever, terwijl RWS Midden-Nederland – verantwoordelijk voor het operationele tunnelbeheer – de organisatie verzorgde. Hiervoor heb ik samen met de deelnemende partijen het oefenscenario ontworpen, de organisatie uitgewerkt en aangestuurd en het draaiboek opgesteld (voltooid).
 • Het actualiseren van het veiligheidsbeheerplan van de Stadsbaantunnel in het kader van de openstelling van de expeditiehof Leidsche Rijn Centrum (voltooid).
 • Het ontwerpen, opstellen en uitwerken van een toetspuntenlijst voor de (wettelijk verplicht gestelde) periodieke toets van het veiligheidsbeheerplan van de Stadsbaantunnel. Bij de toets controleert de tunnelbeheerder of de in het veiligheidsbeheerplan vastgelegde procedures in de operationele praktijk worden uitgevoerd en of/hoe deze wellicht moeten worden bijgesteld (voltooid).
 • Het actualiseren van het veiligheidsbeheerplan van de Stadsbaantunnel naar aanleiding van een uitgevoerde toets en van ontwikkelingen en ervaringen in de gebruiksfase van de tunnel (voltooid).


Gemeente Den Haag

 • Het ontwikkelen van een e-learningtraject voor de Rotterdamsebaan (met daarin de Victory Boogie Woogietunnel), de gerenoveerde Koningstunnel en de Hubertustunnel (voltooid).


Gemeente Rotterdam

 • Het ontwikkelen van een e-learningtraject over de gerenoveerde Maastunnel, voor tunneloperators, tunnelinspecteurs en officieren van dienst tunnel (actueel).


Leidsche Rijn Centrumplan B.V.

 • Het opstellen en in plannen vastleggen van aanvullende maatregelen, procedures en planvorming voor de openstelling van de expeditiehof onder het winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum (voltooid).
 • Het ontwerpen en opstellen van bedienprocedures voor de operator expeditiehof van de expeditiehof onder Leidsche Rijn Centrum en het vertalen van protocollen en procedures in instructiekaarten (voltooid).


NV Westerscheldetunnel

 • Het actualiseren van de e-learningmodules over de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel en het overzetten van de modules naar Flowsparks, de nieuwste, responsive (meeschalende) en prijswinnende generatie elektronische leeromgeving (actueel).
 • Het samenstellen, schrijven en illustreren van e-learningmodules voor de Sluiskiltunnel (voltooid).
 • Het samenstellen, schrijven en illustreren van e-learningmodules voor de Westerscheldetunnel (voltooid).